Ga naar inhoud

Wat is de duur van een huurovereenkomst 7:290 BW (middenstandsbedrijfsruimte)

De huurovereenkomst 7:290 BW (middenstandsbedrijfsruimte) wordt voor vijf jaar gesloten. Dit geldt ook als partijen een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben gesloten. De huurovereenkomst die voor vijf jaar geldt wordt na vijf jaar automatisch met vijf jaar verlengd.

Is in de huurovereenkomst een aanvangsduur overeengekomen die langer is dan vijf jaar, maar korter dan tien jaar, dan geldt de overeenkomst voor de afgesproken (langere) duur. Na het verstrijken van de overeengekomen duur verlengd met een tweede termijn zodat de totale duur ook nu weer op tien jaar komt.
Partijen kunnen een afwijkende verlengingsregeling afspreken. Hierbij mag niet ten nadele van de huurder worden afgeweken van de wettelijke regeling.

Als de huurperiode van tien jaar is afgelopen wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet. Partijen kunnen hier in de huurovereenkomst iets anders over afspreken.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?