Ga naar inhoud

Aanrijding en schade

Wanneer u als ondernemer betrokken raakt bij een aanrijding, maakt het voor de vaststelling van de schuldvraag niet uit of u ondernemer bent, of niet. De Nederlandse Wegenverkeerswet maakt hier geen onderscheid in. Bent u betrokken bij een aanrijding en wilt u meer informatie, kijk dan hier.

Bij erkenning van de aansprakelijkheid kunt u als ondernemer de schade aan uw bedrijfswagen en bijkomende kosten verhalen op de tegenpartij.

Het gaat dan om:

  • Schade aan het voertuig
  • Schade aan de lading of gereedschappen
  • Bedrijfsschade. Vaak zal er een deskundige worden betrokken voor het vaststellen van de bedrijfsschade. Voor bepaalde bedrijfstakken is tussen het Verbond van Verzekeraars en de branchevereniging een overeenkomst afgesloten waarbij algemene richtlijnen zijn vastgelegd voor het vaststellen van bedrijfsschade.
  • Huurkosten voor een vervangend voertuig. Hiervan wordt een bedrag afgetrokken omdat het eigen voertuig niet in gebruik is. Meestal wordt 75% vergoed. Voor zolang als het herstellen of aanschaffen van een vergelijkbaar voertuig duurt. Dit is in de regel maximaal 14 dagen, gerekend vanaf de datum van het ongeval. Als er sprake is van een langere levertijd, dan moet u dit afstemmen met de betalende partij.
  • Als u door het huren van een vervangend voertuig uw schade kunt beperken, dan wordt dat van u verwacht. Voor de periode dat dat niet kan, kunnen de bijkomende kosten geclaimd worden. Netto-omzetverlies als werk vanwege het ongeval is komen te vervallen. En extra kosten die gemaakt worden omdat er vanwege het ongeval langer is doorgewerkt.
  • Als u transport aan derden moet uitbesteden of reservemateriaal inzet, dan kunt u die kosten ook claimen. Gaat het om grote bedragen dan zal de betalende verzekeraar meestal een onafhankelijke expert vragen om vast te stellen wat een redelijk bedrag is.
  • De kosten voor het inschakelen van de schade-expert komen voor rekening van de schadeveroorzaker

Voorwaarde is wel dat u zich moet inspannen om de kosten voor de schadeveroorzaker zo veel mogelijk te beperken. U mag de zaken niet op zijn beloop laten.