Ga naar inhoud

Mediation is een alternatieve manier om een conflict op te lossen

Stel u heeft een conflict met iemand of een organisatie en u blijft van mening verschillen. U kunt dan naar de rechter stappen. U kunt ook kiezen voor mediation. Een neutrale bemiddelingsdeskundige (de mediator) begeleidt dan de gesprekken tussen u en de andere partij. Doel is het bereiken van een optimaal resultaat voor alle partijen.

Informatiebrief mediation

Deze informatiebrief gaat over mediation. Mediation is een alternatieve manier om een conflict op te lossen. U kunt lezen wat mediation inhoudt, wat een mediator doet, wat u zelf kunt doen, wanneer mediation een goede keuze is en wat het uitgangspunt is van mediation.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij een bemiddelingsdeskundige (de mediator) gesprekken tussen partijen begeleidt. Doel is het bereiken van een optimaal resultaat. Dat is een resultaat dat zoveel mogelijk rekening houdt met de aanwezige belangen.

Wat doet een mediator?

De mediator heeft kennis en vaardigheden om de mediation te begeleiden. Hij kan de onderhandelingen begeleiden en beweging krijgen in vastgelopen conflicten. Hij levert geen inhoudelijke bijdrage en spreekt ook geen oordeel uit. Een mediator zorgt er wel voor dat een met de andere partij gevonden oplossing praktisch en uitvoerbaar is. De mediator is onpartijdig en neutraal. De mediator is er dus voor beide partijen en heeft geen belang bij de uitkomst van het conflict.

Wat kunt u zelf doen in een mediation?

U zorgt zelf voor de inhoud van het gesprek. U doet er goed aan om vast te bedenken wat uw verlangens en wensen zijn. Belangrijk is dat u ook een aantal voorstellen doet en dat u reageert op de voorstellen. Probeer de ander te begrijpen en flexibiliteit te ontdekken bij uzelf en bij de ander.
U zit samen met de mediator en de andere partij om tafel. U bespreekt dan samen alle aspecten en achtergronden van het conflict. Zo kunt u samen tot oplossingsvoorstellen komen. Voor bijna elk conflict is er een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar en zelfs aantrekkelijk is.

Wanneer is mediation een goede keuze?

In principe lenen alle grote en kleine conflicten zich voor mediation. Er zijn andere factoren die meespelen om juist voor mediation te kiezen.
Mediation biedt vaak snel een oplossing. Een gemiddelde looptijd van een mediation duurt enkele weken. Soms is een enkel gesprek van een paar uur al voldoende. U bepaalt zelf de inhoud van de gesprekken. U houdt dus alles in eigen hand! Dat is anders als u naar de rechter gaat. Dan beslist de rechter voor u.
Tijdens de mediation krijgen beide partijen de kans om alles uit te spreken. Samen zoekt u naar een oplossing. De persoonlijke of zakelijke relatie kan zo behouden blijven.
Een belangrijke succesfactor is de bereidheid om te onderhandelen. Misschien denkt u dat die bereidheid er niet is. Samen aan tafel blijkt er vaak toch voldoende ruimte voor onderhandeling.

Wat is het uitgangspunt van mediation?

Het belangrijkste uitgangspunt van mediation is vertrouwelijkheid. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Hier mogen u en de andere partij op vertrouwen en vanuit gaan.
Als het conflict is opgelost, komen de gemaakte afspraken in een vaststellingsovereenkomst. Het kan ook zijn dat u door mediation geen overeenstemming bereikt. U kunt er dan voor kiezen om de zaak voor te leggen aan de rechter. Het uitgangspunt blijft dan dat wat tijdens mediation is gebeurd vertrouwelijk blijft. Partijen kunnen wel afspreken dat bepaalde stukken niet vertrouwelijk zijn.

Uw rechtsbijstandverzekeraar, dus ook Univé kan een mediator inschakelen. De mediator moet dan wel zijn aangesloten bij de Mediators federatie Nederland (MfN). Univé heeft zelf ook bij de MfN aangesloten mediators in dienst.

Wie betaalt de kosten?

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft kan mediation voor vergoeding in aanmerking komen.

Voorbehoud

Alleen de belangrijkste bepalingen en uitzonderingen zijn opgenomen in deze brief. U kunt geen rechten ontlenen aan de bovenstaande tekst.

Onoplosbaar geschil met afnemer

U kunt naar de rechter gaan. Maar er zijn ook andere manieren om een geschil op te lossen. Dat kan bijvoorbeeld door mediation (bemiddeling), arbitrage, een bindend advies (door een commissie).

Neem contact met ons op.