Ga naar inhoud

Bescherming van uw ontwikkeld merk en/of uw product

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Auteursrecht

De Auteurswet beschermt werken van letterkunde, wetenschap of kunst. Voorbeelden waarop auteursrechtelijke bescherming rusten zijn: teksten, kunstwerken, gebruiksaanwijzingen, brochures, video’s en ander promotiemateriaal, foto’s, sieraden, tekeningen, schaalmodellen en bouwwerken. Het auteursrecht komt automatisch toe aan de maker, tot 70 jaar na zijn of haar overlijden. Aan het auteursrecht zijn geen kosten verbonden en de bescherming geldt wereldwijd.

Vastleggen idee

U kunt al in een vroeg stadium van uw innovatieproces een idee vastleggen door een i-DEPOT in te dienen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Met een i-DEPOT kunt u bewijzen dat een bepaald idee op een bepaalde dag al bestond. Abstracte ideeën zijn niet te beschermen, maar alleen de concrete uitwerking. Met een i-DEPOT heeft u niet automatisch het alleenrecht of een monopolie op het idee.  Het i-DEPOT kan een belangrijke eerste stap zijn in het voortraject van een merk-, model- of octrooiaanvraag. U kunt uw i-DEPOT via de website van het BBIE indienen. U vult uw referentiegegevens in en voegt een omschrijving of weergave van uw idee toe. Als u uw idee niet in een elektronisch formaat vast kunt leggen, gebruikt u het aanvraagformulier en de i-DEPOT envelop.

Merkenrecht

U kunt het merk van uw product, dienst of onderneming beschermen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het logo van uw bedrijf of de naam van uw onderneming. Een ander mag dan de kleur en vormgeving van uw logo of de naam van uw bedrijf niet gebruiken. U kunt uw merk inschrijven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit geeft u het exclusief recht op het gebruik van uw merk binnen de Benelux. Of bij het European Union of Intellectual Property Office (EUIPO) voor de gehele EU.

Of bij the World Intellectual Property Organization (WIPO) voor 84 aangesloten landen. Zie ook www.rijksoverheid.nl

Voordat u uw merk gaat gebruiken en wilt beschermen, moet u (laten) onderzoeken of het merk al is geregistreerd in het Merkenregister.
U kunt uw merk via de website van het BBIE deponeren met BOIP Online Filing. U kunt ook het papieren formulier en de toelichting uitprinten en opsturen naar het BBIE. Uw aanvraag moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Het merk moet duidelijk weergegeven zijn.
  • De producten of diensten moeten duidelijk omschreven zijn.
  • Als het een collectief merk is, moet u een reglement bijvoegen.

Octrooi aanvragen

Wanneer u een uitvinding hebt gedaan, kunt u daarvoor bij Octrooicentrum Nederland een octrooi (ook wel patent genoemd) aanvragen. Het octrooirecht beschermt uw uitvinding. Dit betekent dat een ander niet zonder uw toestemming uw idee of ontwerp mag overnemen of toepassen.
Elke octrooiaanvraag wordt gepubliceerd. Hierdoor kunnen anderen kennisnemen van nieuwe technieken en hierop verdere innovatie plegen. Duur van het octrooi: 20 jaar.

Voorwaarden

  • De uitvinding moet nieuw zijn (dat wil zeggen nog niet in het openbaar te zien zijn geweest, of in de krant hebben gestaan, voordat de octrooiaanvraag is ingediend).
  • De uitvinding mag (voor de vakman) niet voor de hand liggend zijn.
  • De uitvinding moet een aantoonbaar functionerend product of productieproces zijn met technische kenmerken.

Een Nederlands octrooi kunt u elektronisch aanvragen op de website van Octrooicentrum Nederland. U kunt de aanvraag ook per post of fax naar het Octrooicentrum sturen.
Een uitvinding is alleen door een octrooi beschermd in die landen waar octrooi is aangevraagd en verleend. Voor een octrooiaanvraag in het buitenland kunt u terecht bij het Europees Octrooibureau (EOB), de World Intellectual Property Organization (WIPO) of de afzonderlijke nationale bureaus van de landen waar u een octrooi wilt aanvragen.
U moet binnen 13 maanden na uw octrooiaanvraag een onderzoek aanvragen naar de stand van de techniek.

Registratie van onderhandse akten

Als u in de toekomst wilt bewijzen dat u op een bepaalde datum in het bezit was van bepaalde kennis, kunt u tekeningen, prototypen of foto’s laten registreren bij de notaris of het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit heet registratie van onderhandse akten. Hiermee kunt u bijvoorbeeld aantonen dat u een uitvinding bedrijfsmatig al toepaste, voordat u een octrooiaanvraag hebt ingediend.
U kunt een onderhandse akte persoonlijk afgeven bij een van de belastingkantoren die akten registreren. De dag waarop u een akte afgeeft, geldt als dag van registratie. U kunt de akte ook per post versturen. Als dag van registratie geldt dan de dag waarop de Belastingdienst de akte heeft ontvangen.

Tekeningen- of modellenrecht

U kunt het ontwerp of de vormgeving van uw product laten registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het Tekeningen- of modellenrecht regelt de bescherming van het uiterlijk voor de Benelux. Het moet gaan om een nieuw model of tekening.
Stuur het formulier ‘Benelux-depot van een tekening of model’ per post of fax naar het BBIE. Het is belangrijk dat u duidelijke afbeeldingen meestuurt.

Hoe bewijs ik dat iets mijn werk is?

Dit is bijzonder lastig. In het algemeen geldt dat degene die het werk het eerste had, als maker wordt gezien. Zeker als die daar schetsen, proefontwerpen en dergelijke bij kan laten zien. Het is dus erg handig om zulke materialen te bewaren.

Is vergelijkende reclame toegestaan?

Op grond van een Europese richtlijn is het sinds 2002 toegestaan om vergelijkende reclame te maken. Dat betekent dat een aanbieder zijn product of dienst rechtstreeks mag vergelijken met een concurrent. (Dit moet echter wel objectief zijn en mag niet misleidend zijn)