Ga naar inhoud

Zoekt u een voorbeeldovereenkomst van opdracht?

Kijk hiervoor op de site van De Belastingdienst. Daar staan ook een aantal modelovereenkomsten die in de plaats komen van de VAR-verklaring.

De VAR is per 1 mei 2016 verdwenen.

Wat is een overeenkomst van opdracht?

Als een opdrachtnemer een opdracht uitvoert voor een opdrachtgever is er sprake van een ‘overeenkomst van opdracht’.

Er is géén sprake van een overeenkomst van opdracht bij het:

 • maken van een stoffelijk voorwerp (bijv. bouwen huis) ,
 • bewaren van zaken,
 • uitgeven van werken of
 • vervoeren of laten vervoeren van personen of zaken.

Bij een overeenkomst van opdracht gaat het gaat om diensten.
Denk bijvoorbeeld aan overeenkomsten met een advocaat, notaris, deurwaarder, accountant, incassobureau, architect, makelaar, bank, dierenarts of kapper.

De overeenkomst van opdracht is géén arbeidsovereenkomst.

Verplichtingen van de opdrachtnemer

De opdrachtnemer moet:

 • de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 • luisteren naar aanwijzingen van de opdrachtgever (voor zover deze redelijk zijn en op tijd aangegeven).
 • de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang en hierover verantwoording afleggen.
 • de opdrachtgever direct informeren als de opdracht klaar is.

Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever moet:

 • loon betalen aan de opdrachtnemer.
  Als er geen vaste loonafspraak is gemaakt, dan is een redelijk loon verschuldigd. Hierbij moet u als maat nemen wat gebruikelijk is in de branche.
 • onkosten vergoeden aan de opdrachtnemer die niet in het loon zijn inbegrepen.
  Het gaat alleen om kosten die passend zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. De opdrachtnemer moet dus voorzichtig omgaan met het maken van kosten.
 • soms schade vergoeden aan de opdrachtnemer.
  Dit geldt voor een zeer beperkt aantal gevallen. De opdrachtgever hoeft geen schade te vergoeden als de schade is ontstaan door bijzondere gevaren die aan de opdracht verbonden zijn. Bepaalde beroepen brengen eigen risico’s met zich mee. Deze risico’s komen meestal voor rekening van degene die dat beroep uitoefent (bijvoorbeeld een stuntman).

Opzegging door opdrachtnemer

De opdrachtnemer kan de overeenkomst alleen opzeggen:

 • als er zwaarwegende redenen zijn. (Bijvoorbeeld: de opdrachtnemer heeft terecht het vertrouwen in de opdrachtgever verloren.)
 • of als (er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd en) de overeenkomst niet eindigt door het afronden van de opdracht.

Opzegging door opdrachtgever

De opdrachtgever kan de overeenkomst op elk moment opzeggen. Een opzegtermijn is niet vereist. De opdrachtgever is dan wel verplicht om loon dat de opdrachtnemer nog tegoed heeft te betalen. Ook als er schade is ontstaan moet de opdrachtgever die aan de opdrachtnemer vergoeden.