Ga naar inhoud

De rechtsvorm is de juridische vorm van uw onderneming

Er zijn twee soorten rechtsvormen:

1. Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid.

Bij deze rechtsvormen bent u met uw hele privé-vermogen aansprakelijk voor schulden van de onderneming:

 • Eenmanszaak
 • Vennootschap onder firma (VOF)
 • Commanditaire vennootschap (CV). (De stille vennoot is alleen aansprakelijk met het ingebrachte vermogen)
 • Maatschap

2. Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid.

Bij rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid bent u alleen aansprakelijk voor het bedrag dat u hebt geïnvesteerd, het zogenaamde eigen vermogen. De betrokken personen, zoals de directeur(en) en commissarissen, zijn in de regel niet met hun privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Rechtspersonen zijn:

 • Besloten vennootschap (bv)
 • Naamloze vennootschap (nv)
 • Vereniging
 • Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
 • Stichting

Informatie bij  de Kamer van Koophandel

Via de Kamer van Koophandel kunt u een schema rechtsvormen downloaden. Dit schema geeft een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de rechtsvormen, zoals de eenmanszaak, BV en maatschap.

Bij de Kamer van Koophandel vindt u ook informatie over rechtsvormen in Europees verband, zoals het Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) en de Europese naamloze vennootschap (SE).

Risico’s verschillende rechtsvormen

Start u in uw eentje of heeft u een zakelijke partner?

De meeste ondernemers starten het bedrijf in hun eentje, als ZZP'er. De meest voor de hand liggende keuze qua rechtsvorm is in dat geval de eenmanszaak. U hebt maximaal fiscaal voordeel dankzij de startersaftrek, de zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling. Start u een onderneming samen met een (zakelijk) partner, dan heeft u de keuze tussen een Vennootschap onder Firma (VoF), een maatschap of een BV. Met een financier achter de hand is de commanditaire vennootschap (CV) de meest voor de hand liggende keuze.

De belangrijkste (wettelijke) verschillen tussen rechtsvormen

Het belangrijkste verschil tussen de BV en de andere rechtsvormen is dat de eerste rechtspersoonlijkheid heeft. Dit houdt in dat de BV zelfstandig schulden en bezittingen heeft. Heeft u een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaak, VoF of maatschap), dan bent u persoonlijk aansprakelijk. De BV kan zelfstandig verplichtingen aangaan. Dit betekent dat de onderneming zelf eigenaar wordt van het bedrijfspand en andere bedrijfsgoederen, niet de ondernemer. Wilt u voor de eenmanszaak, VoF of maatschap een bedrijfspand kopen, dan wordt u privé (gezamenlijk) eigenaar van het pand.

De belangrijkste verschillen: de oprichtingseisen voor een eenmanszaak, VoF of maatschap zijn miniem. In principe hoeft u zich alleen in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en zelfs dat hoeft (nog) niet als u in een zelfstandig beroep werkzaam bent (arts, advocaat ed.) of samenwerkt in een maatschap die niet extern optreedt (stille maatschap) De oprichting van een BV brengt allerlei kosten met zich mee, zoals het opstellen van een notariële akte. Bovendien moet u aan allerlei administratieve eisen voldoen, zoals het opstellen van een jaarrekening.

Rechtsvormen en belastingen

Als ZZP'er, eigenaar van een eenmanszaak, VoF of maatschap bent u een zogenoemde IB-ondernemer. U betaalt inkomstenbelasting over de 'winst uit onderneming.' De BV heeft zoals gezegd rechtspersoonlijkheid. Over de winst betaalt de BV vennootschapsbelasting. Als dga (directeur grootaandeelhouder) zijn eventuele winstuitkeringen (dividend) belast in box 2 van de inkomstenbelasting (aanmerkelijk belang). Tot een fiscale winst van ruim boven de 100 duizend Euro is een BV belastingtechnisch gezien onvoordelig. Speciale aftrekposten voor zelfstandigen, zoals de eerdergenoemde startersaftrek, zorgen voor aanzienlijk belastingvoordeel.

Redenen om voor de rechtsvorm van een BV te kiezen

De reden om toch een BV op te richten, ook al zijn de inkomsten onzeker en de investeringen hoog, is de persoonlijke aansprakelijkheid. Gaat de onderneming zonder rechtspersoonlijkheid failliet, dan kunnen de schuldeisers bij u (en uw zakelijke partners) aankloppen voor de schulden van de onderneming. Bij de BV loopt u - zolang u geen verwijtbare handelingen hebt verricht - geen risico. De schulden blijven in de BV.

Verzekerbare risico's

Zelf risico dragen of verzekeren?

Verzekeringen: niet het eerste waar u als startende ondernemer aan denkt. U heeft het immers al druk genoeg met het opzetten van uw bedrijf. Toch is het verstandig stil te staan bij de risico's die u loopt bij uw ondernemerschap. En bij de vraag of u deze risico's zelf wilt dragen of wilt verzekeren.

 • Aansprakelijkheid

Tijdens het actief beoefenen van uw vak wordt u niet gezien als particulier. Schade die u toebrengt aan anderen, is veelal voor uw rekening. Zeker wanneer de tegenpartij letsel of inkomensverlies claimt kan het om grote bedragen gaan. Voor ondernemers die zich voornamelijk bezighouden met advisering is de beroepsaansprakelijkheid een risico dat aandacht verdient.

 • Arbeidsongeschiktheid & Verzuim

Ziekte betekent meestal minder inkomsten. Wanneer het herstel langer duurt kunnen forse problemen ontstaan. Het is van groot belang om een langdurige ziekte of blijvende handicap goed af te dekken. In het sociale stelsel zijn hiervoor geen regelingen meer voor ondernemers. Verzuim bij personeel levert productieverlies op terwijl de loonkosten doorbetaald moeten worden. Dit risico is de eerste twee jaar in ieder geval voor de ondernemer.

 • Brand & Bedrijfsschade

Een brand legt een onderneming in een keer stil. De herbouw van een pand en het herstellen van de voorraden en de bedrijfsmiddelen neemt kostbare tijd in beslag. De niet-verdiende winst en de doorlopende kosten zoals het loon van het personeel is pure bedrijfsschade. Dit kan direct de reserves van het bedrijf ernstig aantasten.

Verplichte handelsnaam

De handelsnaam van uw bedrijf

Als u een bedrijf begint, moet u een handelsnaam (bedrijfsnaam) verzinnen. Uw keuze moet voldoen aan de voorwaarden van de Handelsnaamwet. In het kort komt het erop neer dat u een naam moet kiezen die uniek is in de branche en regio waarin u actief bent. De handelsnaam geeft u bij inschrijving op aan de Belastingdienst en aan de Kamer van Koophandel (KvK).

U kunt op de site van de Kamer van Koophandel nazoeken of de door u gekozen handelsnaam al voorkomt.

Waaraan denken bij start/koop bedrijf

Tips om aan te denken voor u een bedrijf start of koopt

Er zijn veel zaken waaraan u aandacht moet besteden. Op ondernemingsplein.nl vindt u een stappenplan dat u kunt gebruiken bij de start van uw bedrijf.

De stappen die u moet zetten voor uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel verschillen per rechtsvorm. Kijk hiervoor op de site van de Kamer van Koophandel.