Ga naar inhoud

Ontslag

De afgelopen jaren is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Het doel van de wijziging is om het ontslagrecht sneller en eerlijker te maken. Wel heeft een werkgever nu minder vrijheid om de ontslagroute te kiezen.

Beëindiging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wilt u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet voortzetten? Dan moet u dat aanzeggen. Dit betekent dat u als werkgever verplicht bent om uw werknemer uiterlijk een maand voor de einddatum schriftelijk te laten weten of de arbeidsovereenkomst eindigt of wordt voortgezet. Bent u dit vergeten of heeft u dat niet op tijd gedaan? Dan bent u verplicht om een aanzegvergoeding aan uw werknemer te betalen van maximaal 1 maandsalaris.

Drie manieren om uw werknemer te ontslaan

Wilt u uw werknemer ontslaan? Dan is het raadzaam om eerst te proberen om hier samen afspraken over te maken. Komt u er samen met de werknemer uit, dan worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Als beide partijen deze overeenkomst ondertekenen, dan gelden de afspraken uit de overeenkomst. De werknemer heeft een bedenktermijn van twee weken. Binnen die tijd kan de werknemer op de beëindiging terugkomen. De bedenktermijn is drie weken als u uw werknemer hier niet in de vaststellingsovereenkomst op wijst.

U kunt ook de arbeidsovereenkomst opzeggen. Als de werknemer vervolgens schriftelijk instemt met de opzegging, eindigt de arbeidsovereenkomst na de opzegtermijn. De werknemer heeft een bedenktermijn van 2 weken.

Wil uw werknemer niet meewerken aan het ontslag? Dan moet u naar de kantonrechter of naar het UWV. Wanneer u wegens bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen, dan vraagt u het UWV toestemming voor opzegging. Bij het UWV moet de ontslagaanvraag aan heel specifieke eisen voldoen. Wanneer u om andere reden een werknemer wilt ontslaan, dan vraagt u de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Het aantal ontslaggronden waarop u het ontbindingsverzoek bij de kantonrechter kunt baseren is beperkt. Het is aan u om de gekozen grond te bewijzen. Daarvoor is het nodig dat u een goed dossier heeft opgebouwd.

Transitievergoeding

Wanneer de werknemer 2 jaar of langer bij u in dienst is geweest, moet u de werknemer een transitievergoeding betalen na ontslag (er zijn uitzonderingssituaties). De hoogte van deze vergoeding hangt af van het salaris en de duur van het dienstverband. De transitievergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 84.000,- of het jaarsalaris als dat hoger is.

Billijke vergoeding en additionele vergoeding

Onder omstandigheden kunt u als werkgever ook een billijke vergoeding en/of de additionele vergoeding aan werknemer verschuldigd zijn. Dit is ter beoordeling van de rechter.