Ga naar inhoud

Ontslag op staande voet

Heeft uw werknemer zich ernstig misdragen? Kan de arbeidsovereenkomst daardoor niet in stand blijven? Dan kunt u overgaan tot ontslag op staande voet. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst direct eindigt. U hoeft dan geen rekening te houden met de opzegtermijn.

Voor een ontslag op staande voet moet een dringende reden zijn

Die reden moet zo zwaar wegen, dat een ‘normaal’ ontslag niet afgewacht kan worden. Of er sprake is van zo’n zware reden, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer moeten in de afweging worden betrokken.

Vervolgens moet u het ontslag onmiddellijk en schriftelijk aan de werknemer meedelen

Daarin moet u ook de reden van het ontslag aan de werknemer melden. Als u te lang wacht, kunt u de werknemer niet meer op staande voet ontslaan.

Ontslag op staande voet heeft grote gevolgen voor de werknemer

De werknemer krijgt per direct geen loon, heeft geen recht op een transitievergoeding en heeft geen recht op een WW-uitkering. De werknemer zal een ontslag op staande voet daarom vaak aanvechten: er valt immers niets te verliezen. Wanneer u niet zeker weet of het ontslag stand zal houden, kunt u voor de zekerheid een ‘ontbinding voor zover vereist’ vragen bij de rechter.

Wilt u iemand op staande voet ontslaan?

Neemt u dan eerst contact met ons op. Onze juristen kunnen dan samen met u een bekijken of er voldoende reden is voor een ontslag op staande voet. Een duidelijke afweging vooraf, kan namelijk veel problemen voorkomen. Geeft u bij de melding aan, dat uw verzoek om rechtshulp met spoed moet worden behandeld.