Ga naar inhoud

Vakantie en verlof

Een werknemer bouwt vakantie uren op. Per jaar heeft een werknemer met een fulltime dienstverband minimaal recht op 4 weken vakantie. Is er een cao van toepassing? Dan gelden de regels van die CAO.

De werknemer mag zelf bepalen wanneer hij die vakantie uren opneemt. Een werknemer moet dat wel tijdig aanvragen. Bent u het niet eens met de verlofperiode? Dan kunt u onder omstandigheden het vakantieverzoek weigeren. U moet daarvoor wel een goede reden hebben. Bijvoorbeeld als de vakantie van uw werknemer tot ernstige verstoringen van de bedrijfsvoering leidt. Alleen dan kunt u de werknemer verplichten om op een ander moment vakantie op te nemen.

Een zieke werknemer bouwt ook vakantie uren op over de periode dat hij ziek is. En de zieke werknemer moet ook vakantie uren opnemen wanneer hij op vakantie gaat. Eindigt het dienstverband na 2 jaar ziekte? Dan moeten de niet opgenomen vakantie uren afgerekend worden.