Ga naar inhoud

4 januari 2024

Zakelijke aansprakelijkheid: waar moet je op letten?

Ben je als ondernemer ingehuurd en veroorzaakte je tijdens je werk schade of een ongeval? Dan ben je zelf aansprakelijk. Maar je kunt als ondernemer ook aansprakelijk zijn voor zaken die niet jouw schuld zijn. Lees hoe dit precies zit.

Verschillende soorten zakelijke aansprakelijkheid

De meeste ondernemers zijn zich bewust van het feit dat ze aansprakelijkheidsrisico’s lopen. De meesten hebben dit risico afgedekt met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. En door te werken met goede algemene voorwaarden.

Maar wat dekt zo’n bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering precies? En welke soorten zakelijke aansprakelijkheid zijn er allemaal? We zetten een aantal vormen van aansprakelijkheid op een rij en leggen deze uit aan de hand van voorbeelden.

Wat dekt een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt schade aan personen of zaken door de ondernemer of een van diens medewerkers. Het gaat dan om schade op het bedrijf of in de onderneming.

Bijvoorbeeld als een leerling door een hulpmiddel of gladde vloer gewond raakt. Of als zijn eigendommen beschadigd raken tijdens een les. Of je hebt een afspraak met jouw accountant, je staat koffie te drinken bij de printer en de koffie valt om in de peperdure laserprinter.

Ook de aansprakelijkheid van een ondernemer voor schade van diens werknemers valt onder een AVB. Bijvoorbeeld als een medewerker struikelt over een losliggend snoer en zijn been breekt. Of als de ladder van de glazenwasser breekt. De werknemer kan dan het bedrijf aansprakelijk stellen.

Schade door motorrijtuigen

Dit geldt overigens niet voor schade door motorrijtuigen. Bijvoorbeeld als een medewerker schade heeft door een ongeluk met een motorrijtuig tijdens het werk. Daarvoor kun je wel een aanvullende Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering bestuurders motorrijtuigen (WABM) afsluiten.

Schade aan geleende spullen

Als je materialen in bruikleen hebt van een ander (persoon of bedrijf) en je gooit daar bijvoorbeeld een kop koffie overheen, dan is dat niet verzekerd. Dat lijkt onlogisch, maar dat heeft te maken met het feit dat je je op dat moment feitelijk als eigenaar gedraagt. Je kunt dit risico vaak wel meeverzekeren tegen extra premiekosten.

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Van beroepsaansprakelijkheid spreken we als het gaat om (vermogens)schade door het uitoefenen van het beroep. Simpel gezegd: de schade die ontstaat door fouten die iemand maakt in diens werk.

Het gaat dan om vermogensschade. Dit is het financieel nadeel dat de ander ondervindt door jouw handelen of fout. Dus niet de materiële schade of het persoonlijk letsel. Denk aan schade door een verkeerd advies van een belastingadviseur, omdat de klant als gevolg hiervan een boete van de fiscus krijgt.

Wat is risicoaansprakelijkheid?

Behalve voor schade die je zelf veroorzaakt, kun je op grond van de wet ook aansprakelijk worden gesteld voor schade die door een andere oorzaak is ontstaan, zoals:

  • aansprakelijkheid voor personeel;

  • aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten;

  • aansprakelijkheid voor gebouwen;

  • aansprakelijkheid veroorzaakt door een gebrek in jouw producten;

  • aansprakelijkheid voor milieuschade;

  • aansprakelijkheid voor schade die je werknemers oplopen tijdens hun werkzaamheden.

Je bent dan niet aansprakelijk omdat jou iets te ‘verwijten’ valt. Je bent aansprakelijk omdat je op grond van de wet verantwoordelijk bent voor deze personen of zaken.

Wat is productaansprakelijkheid?

Productaansprakelijkheid gaat over de schade die ontstaat door (een gebrek in) een product. Het gaat dan om een product dat niet de normale veiligheid heeft. De producent van het product kan voor deze schade aansprakelijk gesteld worden.

Dat is vaak niet makkelijk, omdat wel moet vaststaan wat de normale eisen zijn aan het product, of hoe met het product is omgegaan. En soms is het zelfs niet duidelijk wie de producent is. Denk aan een colafles die spontaan ontploft. De batterij van een mobieltje die in brand vliegt. De schommel in de speeltuin die spontaan breekt. Een medicijn dat rare bijwerkingen heeft. Zo zijn er nog veel voorbeelden uit de praktijk te noemen.

Voor beheersing van het risico op productaansprakelijkheid is het van belang om jouw algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden goed up-to-date te houden. Wanneer je je voorwaarden niet op orde hebt, kan een verzekeraar een schade afwijzen.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het om de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor schade als gevolg van onbehoorlijk bestuur. Bijvoorbeeld als een bedrijf, stichting of vereniging failliet gaat als gevolg van wanbestuur van (een van) de bestuurders. Of het te laat deponeren van de jaarstukken of verzuimen de arbowetgeving na te leven. Of het nemen van onverantwoorde financiële risico’s.

In dat geval kunnen de vennoten of bestuurders ook in hun privé vermogen (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld worden. Deze vorm van aansprakelijkheid valt niet onder de AVB, maar kan wel worden verzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen (BCA).

Deel dit bericht