Ga naar inhoud

Onafhankelijk

Univé Rechtshulp biedt onafhankelijke rechtshulp aan Univé-verzekerden. Daarom maakt het voor ons niet uit met welke partij je een conflict hebt: jouw belang staat voorop.

We garanderen je onafhankelijke hulp en kwaliteit

In de wet staat dat wij moeten zorgen dat we onafhankelijke rechtshulp aan jou verlenen. Het moet voor onze hulp aan jou dus niet uitmaken met welke partij je een conflict heeft. Ook niet als je een conflict hebt met Univé Verzekeringen.

Wij behandelen uw conflict vertrouwelijk

Omdat wij onafhankelijk zijn verlenen wij onze rechtshulp zonder inhoudelijke bemoeienis van anderen. Dat betekent ook dat wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens en de inhoud van uw conflict door de rechtshulpverlener van Univé Rechtshulp vertrouwelijk wordt behandeld.

Univé Rechtshulp is een stichting

Een stichting is een organisatie die erop gericht is een bepaald doel te verwezenlijken. Ons doel is duidelijk: rechtshulp verlenen. Doordat we een stichting zijn, kunnen we onafhankelijk (ook van Univé) te werk gaan. Dat komt ten goede aan de kwaliteit van onze hulp aan jou. Bovendien kunnen we op die manier jouw belang voorop laten staan.

Stichting Univé Rechtshulp heeft een afzonderlijke inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41019292.