Ga naar inhoud

Klanttevredenheid

Univé Rechtshulp is er om jou bij te staan. Als we dat niet goed doen, kunnen we onze wetboeken wel inpakken. Jouw mening is daarom erg belangrijk voor ons.

We meten of je tevreden bent over onze hulp

Als we jouw dossier sluiten nodigen we je uit om onze dienstverlening te beoordelen. We vragen je dan wat je van onze hulp vond. Daarbij stellen we vragen over allerlei onderwerpen zoals:

  • de inhoud en behandeling van je zaak
  • de deskundigheid van de rechtshulpverlener
  • de dienstverlening, zoals onze communicatie en bereikbaarheid
  • hoe je onze hulp hebt ervaren

Hierna kan jouw rechtshulpverlener gelijk de mate van jouw tevredenheid zien. Zo weten we direct of je tevreden bent over onze hulp. En nog belangrijker: zo weten we of we je nóg beter kunnen helpen.

Wij laten dit onderzoek naar jouw tevredenheid uitvoeren door een externe partij. Deze partij is gecertificeerd volgens meerdere ISO normen en voldoet aan de principes van de Fair Data Privacy Code.

We schrijven onze brieven in duidelijke en heldere taal

Juridische taal is lastig. Sla maar eens een wetboek open. Daarom maken wij het je graag makkelijk: onze juristen zijn erin getraind om je helder en duidelijk te laten weten waar het om gaat. Zo weet je altijd waar je aan toe bent.

We zorgen dat onze juristen de juiste kennis hebben

Onze juristen zijn goed opgeleid. Ook moeten zij ieder jaar hun kennis en vaardigheden bijhouden of uitbreiden met ons opleidingsprogramma. Daardoor kun je erop rekenen dat je bij ons altijd hulp krijgt van een deskundige rechtshulpverlener.

We maken afspraken met jou over wat we voor je doen

Als geen ander begrijpen we dat je snel wilt weten wat we voor jou gaan doen en waar je aan toe bent. De behandelaar van jouw dossier maakt afspraken met je over bereikbaarheid en het volgende contactmoment. Maar óók over de haalbaarheid van jouw zaak en wat we precies gaan doen om je te helpen. Wel zo duidelijk.

We nemen jouw klacht serieus

We doen er alles aan om je zo goed mogelijk te helpen. Als je toch niet tevreden bent, horen we dat graag. We zien een klacht als een kans om het nóg beter te doen.

Vertel het aan je rechtshulpverlener als je ergens niet tevreden over bent. Je rechtshulpverlener zal dan met jou gaan kijken naar een oplossing. Kom je er samen niet uit? Dan kun je een klacht bij onze klantenservice indienen.

Als je een klacht indient, neemt de klachtbehandelaar binnen 5 werkdagen persoonlijk contact met je op. De klachtbehandelaar bespreekt dan met je wat we voor jou gaan doen.

Meer weten over onze klachtenregeling?

In onze folder vind je meer informatie over de klachtenregeling van Univé Rechtshulp.

Klacht indienen