Ga naar inhoud

4 december 2023

Welke rechtsvorm past bij mijn bedrijf?

Wanneer je als ondernemer begint, moet je een rechtsvorm voor je bedrijf kiezen. Het is belangrijk dat je een passende rechtsvorm kiest. Deze bepaalt namelijk allerlei zaken. Zoals de fiscale voordelen.

Twee soorten rechtsvormen

Er bestaan twee soorten rechtsvormen: rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid en mét rechtspersoonlijkheid. We leggen beide vormen kort uit.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Bij deze rechtsvormen ben je met jouw hele privévermogen aansprakelijk voor schulden van je onderneming. Dit zijn rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid:

 • eenmanszaak

 • vennootschap onder firma (vof)

 • maatschap

 • commanditaire vennootschap (cv)

Bij een cv is de stille vennoot alleen aansprakelijk met het vermogen dat geïnvesteerd is.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Hierbij ben je alleen aansprakelijk voor het bedrag dat je in je bedrijf hebt gestopt. Dus voor jouw eigen vermogen. De directeur en andere betrokken personen zijn vaak niet met hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

Dit zijn rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid:

 • besloten vennootschap (bv)

 • naamloze vennootschap (nv)

 • vereniging

 • coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

 • stichting

De belangrijkste verschillen

Er bestaan allerlei verschillen tussen de bestaande rechtsvormen. De rechtspersoonlijkheid is het belangrijkste verschil. Deze bepaalt namelijk hoe verantwoordelijk jij als ondernemer bent voor de schulden van je bedrijf:

 • Een bv heeft rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat je persoonlijk niet aansprakelijk bent voor mogelijke zakelijke schulden.

 • Heb je een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid? Zoals een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan ben je wél persoonlijk aansprakelijk voor zakelijke schulden.

Een bv kan op zichzelf verplichtingen aangaan. Dit betekent dat de onderneming zelf eigenaar wordt van het bedrijfspand en andere bedrijfsgoederen. Als ondernemer ben je dus niet de eigenaar. Heb je een eenmanszaak, vof of maatschap en wil je daarvoor een bedrijfspand kopen? Dan word je wel zelf eigenaar van het pand, samen met je onderneming.

Eisen
Een ander belangrijk verschil is dat er voor het starten van bepaalde rechtsvormen strengere eisen gelden:

 • De eisen voor het starten van een eenmanszaak, vof of maatschap zijn minimaal. Je hoeft je eigenlijk alleen maar in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. En zelfs dat hoeft (nog) niet als je een zelfstandig beroep hebt. Zoals arts of advocaat. Of als je samenwerkt in een stille maatschap: een maatschap die niet naar buiten te werk gaat.

 • Het starten van een bv leidt tot allerlei kosten. Bijvoorbeeld voor het maken van een notariële akte. Ook moet de administratie van je bv kloppen met allerlei eisen, zoals het maken van een jaarrekening.

Start je alleen of heb je een zakelijk partner?

De meeste ondernemers starten een bedrijf in hun eentje, als zzp'er. Het ligt dan voor de hand dat je de eenmanszaak als rechtsvorm kiest. Je hebt dan namelijk maximaal fiscaal voordeel. Dat komt door de startersaftrek, de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling.

Start je een onderneming samen met een (zakelijk) partner? Dan heb je de keuze tussen een vof, een maatschap of een bv. Is er een partij die geld aan je uitleent? Dan ligt de commanditaire vennootschap (cv) het meest voor de hand.

Gevolgen voor je belastingen

Ben je zzp'er of eigenaar van een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat je inkomstenbelasting betaalt over je 'winst uit onderneming’.

Bij een bv is dat anders. Die betaalt vennootschapsbelasting over de winst, als de directeur-grootaandeelhouder (dga) diens mogelijke winstuitkeringen (dividend) belast in box 2 van de inkomstenbelasting. In die box staat namelijk het inkomen uit aanmerkelijk belang.

Een bv kan pas belastingvoordelen hebben als de fiscale winst ruim boven de € 100.000 ligt. Dat komt doordat je bij een bv geen startersaftrek en andere aftrekposten voor zelfstandigen hebt. Deze leiden tot groot belastingvoordeel.

Waarom een bv als rechtsvorm kiezen?

Bij onzekere inkomsten en hoge investeringen kan er toch nog een reden zijn om een bv te starten. Namelijk: de persoonlijke aansprakelijkheid. Als je bv failliet gaat, loop jij geen risico. Behalve als je ‘verwijtbaar gehandeld’ hebt. De schulden blijven dus in de bv.

Bij een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak, is dat anders. Als die failliet gaat, kunnen de zakelijke contacten die je nog moet betalen het geld van jou (en je zakelijke partners) eisen.

Zakelijke risico’s dragen of verzekeren?

Als startende ondernemer denk je niet meteen aan verzekeringen. Je hebt het al druk genoeg met het starten van je bedrijf. Toch is het slim om stil te staan bij de zakelijke risico's van je onderneming. En bij de vraag of je deze risico's zelf wilt dragen of wilt laten verzekeren.

Aansprakelijkheid

Wanneer je als ondernemer aan het werk bent, zien verzekeraars je niet als particulier. Als je schade aan anderen veroorzaakt, moet je die daarom vaak zelf betalen. Soms kunnen dit grote bedragen zijn. Zeker als iemand een schadevergoeding voor letsel of inkomensverlies van je eist.

Heeft jouw werk als ondernemer vooral te maken met advies geven? Dan is het goed om stil te staan bij het risico van beroepsaansprakelijkheid. Zorg dat je jezelf hier goed over informeert. Dan weet je precies welk risico je loopt. En kun je beter beoordelen of je dat wilt laten verzekeren.

Arbeidsongeschiktheid en verzuim

Ziekte betekent meestal minder inkomsten. Als het langer duurt om beter te worden, kunnen er flinke problemen ontstaan. Daarom is het belangrijk dat je goed verzekerd bent tegen een lange ziekte of blijvende handicap. Ons sociale stelsel heeft op dit gebied namelijk geen regelingen meer voor ondernemers.

Als een werknemer wegblijft, kan je bedrijf minder produceren. Terwijl je het loon van de werknemer wel moet doorbetalen. Dit risico is de eerste twee jaar in ieder geval voor jou als ondernemer.

Brand en bedrijfsschade

Een brand legt een onderneming in één keer stil. Een pand opnieuw bouwen en de voorraden en bedrijfsmiddelen herstellen: dat kost allemaal veel tijd en geld. Ook loop je winst mis, terwijl je het loon van het personeel gewoon moet doorbetalen. Dit is pure zakelijke schade, die de reserves van je bedrijf direct ernstig kan beschadigen. Daarom is ook dit een belangrijk risico om bij stil te staan.

Heb je vragen over jouw zakelijke risico’s? Neem dan gerust contact met ons op. We staan voor je klaar.

Deel dit bericht