Ga naar inhoud

Hoe stopt een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Gaat het om een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan stopt het contract wanneer de huurder of verhuurder opzegt. Diegene moet dan minimaal één maand voor het einde van het contract opzeggen. Dit is vaak de opzegtermijn. Maar er kan ook een langere opzegtermijn in de huurovereenkomst staan.

In de huurovereenkomst staat vaak hoe je de huurovereenkomst moet opzeggen. De verhuurder moet de huur opzeggen met een aangetekende brief.

Ontruiming bekendmaken
In de brief van de verhuurder moet staan op welke datum de huurder de ruimte leeg moet maken. Dit heet ook wel ontruiming. Meestal is de ontruiming op de dag dat de huurovereenkomst stopt.

De dag van ontruiming mag niet eerder zijn dan de dag waarop de huurovereenkomst stopt. Behalve als de huurder dit zelf wil.

Ontruimingsbescherming
Als de verhuurder opzegt, dan hoeft de huurder de ruimte niet meteen te ontruimen. De huurder heeft namelijk automatisch ontruimingsbescherming. Dat betekent dat de huurder ook na het einde van de huurovereenkomst in de ruimte mag blijven zitten.

Dit mag twee maanden lang, tellend vanaf de tijd waarop de ontruiming bekend is gemaakt. Pas na deze twee maanden hoeft de huurder te ontruimen.

Ontruiming uitstellen
Binnen de periode van twee maanden kan de huurder de rechter vragen om een verlenging. Zolang de rechter niets heeft besloten, hoeft de huurder nog niet te ontruimen. De rechter kan de ontruimingsbescherming met maximaal een jaar verlengen. De huurder mag daarna nog twee keer vragen om een verlenging.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?