Ga naar inhoud

Wanneer mag ik als verhuurder de huurovereenkomst voor een middenstandsbedrijfsruimte opzeggen?

De huurovereenkomst wordt meestal gesloten voor vijf jaar (eerste termijn). Deze periode wordt daarna met vijf jaar verlengd (tweede termijn).

Wil je de huurovereenkomst opzeggen tegen het einde van de eerste of tweede termijn? Dan kan dit alleen met een opzegreden die geldig is volgens de wet. In de brief waarin je de huurovereenkomst stopt, moet je duidelijk maken om welke reden(en) je de huur wilt opzeggen. Hierbij moet je al je redenen noemen.

Geldige redenen voor opzegging

Zeg je de huur op tegen het einde van de eerste termijn? Dan kan de rechter de opzegging alleen goedkeuren bij bepaalde redenen. In juridische taal gaat het om deze redenen:

1. de bedrijfsvoering van de huurder is niet geweest zoals een goed huurder betaamt, óf;

2. de verhuurder maakt aannemelijk dat hij, zijn echtgenoot, zijn geregistreerde partner, een bloed- of aanverwant in de eerste graad of een pleegkind het verhuurde persoonlijk in duurzaam gebruik wil nemen en hij het verhuurde daarvoor dringend nodig heeft. Onder duurzaam gebruik valt niet de vervreemding (bijvoorbeeld het verkopen en overdragen van het pand) van de bedrijfsruimte. Verkoop is dus geen reden voor opzegging. Renovatie van de bedrijfsruimte die zonder beëindiging van de huur niet mogelijk valt wel onder deze opzeggingsgrond.

Héél simpel gezegd:

1. Je huurder heeft zich niet gedragen als een ‘goed huurder’. Bijvoorbeeld omdat de huurder een hennepkwekerij in de bedrijfsruimte runt. Of er iets anders doet, wat strafbaar is.

2. Je hebt de bedrijfsruimte dringend nodig. Voor jezelf of je echtgenoot, geregistreerd partner, kind, pleegkind of adoptiekind. Je kunt deze reden goed motiveren. Wil je de ruimte verkopen, dan is dat geen geldige reden. Wil je de ruimte verbouwen en kan dit niet zonder de huur op te zeggen? Dan is dat mogelijk wel een geldige reden.

Zeg je de huur op aan het einde van een termijn die een verlenging is? Dan kan de rechter de opzegging goedkeuren door jouw belangen af te wegen tegen die van de huurder. De rechter bepaalt dan of een opzegging redelijk is. Jouw belang ligt bij het stoppen van de overeenkomst. Het belang van de huurder ligt bij het verlengen van de huurovereenkomst.

Blijkt een opzegging redelijk, gaat het om een termijn die een verlenging is én gaat het om reden 1 of 2? Dan keurt de rechter het stoppen van de huurovereenkomst goed.

De rechter keurt een opzegging in ieder geval goed als het gaat om een van deze redenen:

3. de huurder stemt niet toe in een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst met betrekking tot het gehuurde en dit aanbod niet een wijziging van de huurprijs inhoudt, óf;

4. de verhuurder wil een krachtens een geldig bestemmingsplan op het verhuurde liggende bestemming verwezenlijken.

Héél simpel gezegd:

3. Je huurder gaat niet akkoord met een redelijk aanbod voor een nieuwe huurovereenkomst van dezelfde bedrijfsruimte. Het gaat dan om een aanbod met dezelfde huurprijs.

4. Je wilt een bestemming op de plek van de bedrijfsruimte realiseren, volgens de regels van een geldig bestemmingsplan.

Let op: deze opzegregeling geldt niet voor een huurovereenkomst van twee jaar of korter.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?