Ga naar inhoud

Wat zijn mijn plichten als ondernemer?

Je moet zelf jouw inkomstenbelasting en premies betalen aan de Belastingdienst. Vroeger deed jouw werkgever dat misschien voor je. Van de bedragen die je krijgt, ben je een flink deel kwijt aan de Belastingdienst.

Wil je na het einde van je eerste jaar als ondernemer niet te maken krijgen met belastingaanslagen die je niet kunt betalen? Dan moet je een deel van je inkomen opzij zetten. Hoeveel dat moet zijn, hangt van je bedrijf af. Maar minder dan 35% is het niet. Laat je hierover adviseren.

Werkloos of arbeidsongeschikt

Als je werkloos of arbeidsongeschikt bent als ondernemer, dan heb je om die reden geen recht op een uitkering. Tegen de financiële gevolgen van werkloosheid is er geen verzekering. Tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid kun je je wel verzekeren. Dat kost veel geld, maar zonder verzekering kun je alleen een bijstandsuitkering krijgen.

Zwangerschapsuitkering

Met de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ) kun je wel een zwangerschapsuitkering aanvragen. Kijk hiervoor op de site van het UWV.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?