Ga naar inhoud

Het product is binnen de garantietermijn kapotgegaan. Zal ik het zelf herstellen?

Nee, doe dat nooit. Er kan namelijk onenigheid ontstaan over de kosten van het herstel. Geef eerst de verkoper de kans om het op te lossen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?