Ga naar inhoud

Rechtsbijstand inschakelen

Gemakkelijk en snel online uw zaak melden

Vul uw gegevens in en voeg uw documenten toe. We controleren binnen 24 uur* of u verzekerd bent en wij u kunnen helpen. Hebben we meer informatie nodig? Dan nemen we binnen 24 uur* contact met u op. Is het duidelijk dat we u kunnen helpen? Dan zetten we uw melding direct door naar een van onze rechtshulpverleners. Hij/zij neemt dan zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 5 werkdagen, contact met u op.

Tijdelijke expertise probleem voor voertuigschades

Het inplannen van fysieke expertises in onze verkeersdossiers kan langer duren dan verwacht. Het is namelijk erg druk bij het expertisebureau. Op dit moment kan ze pas afspraken inplannen voor over 4 weken.
Het inplannen bij een tele-expertise via een aangesloten reparateur kan voor voertuigschades wel sneller plaatsvinden.

Hoe werkt een tele-expertise?
U kunt op www.unive.nl/schadeservice een aangesloten reparateur bij u in de buurt vinden.
Bij deze reparateur kan de expertise middels foto’s plaatsvinden. U laat ons weten welke reparateur u heeft uitgekozen zodat wij een opdracht voor deze reparateur kunnen aanmaken. U gaat daarna op een moment dat het u goed uitkomt langs deze reparateur om foto’s van uw schade te laten maken. De expert beoordeelt uw schade dan aan de hand van deze foto’s.
In sommige gevallen is het noodzakelijk dat de expert alsnog langskomt om uw schade te bekijken. In dit geval wordt hiervoor in overleg met u een afspraak ingepland.

Onze excuses voor het ongemak.

Zaak melden 

*Door uitzonderlijke drukte zijn we nu niet in staat om aan onze 24-uursnorm te voldoen. We doen ons best om zo snel mogelijk contact met u op te nemen. Is het nodig dat wij onmiddellijk actie ondernemen (bijvoorbeeld omdat er een termijn geldt)? Dan kunt u beter met ons bellen.

U heeft een zaak gemeld. Wat gebeurt er daarna?

Bel ons

Ons Juridisch Adviescentrum is bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Op zaterdagen zijn we bereikbaar van 8.30 tot 13.00 uur.

Het is handig uw polisnummer bij de hand te hebben.

Bel ons op dit nummer