Ga naar inhoud

26 september 2019

Einde aan slapende dienstverbanden

Tot voor kort mochten werkgevers bij langdurige ziekte een dienstverband slapend houden. Maar nu moeten zij het dienstverband stoppen als de werknemer dat voorstelt. Welke gevolgen heeft dit voor jou als werknemer?

Slapend dienstverband na 104 weken ziek

Als een werknemer langer dan 104 weken ziek is, eindigt de loonbetalingsverplichting van een werkgever. Sommige werkgevers beëindigen in dat geval het dienstverband met een werknemer. Andere werkgevers laten een zogenaamd 'slapend dienstverband' voortbestaan. Dit laatste heeft als voordeel voor een werkgever dat er geen transitievergoeding aan de werknemer betaald hoeft te worden.

Verzoek werknemers: werkgevers moeten slapend dienstverband beëindigen

Rechters wilden werkgevers niet verplichten om de slapende dienstverbanden te laten eindigen. Kortom, werkgevers hadden de vrijheid om het dienstverband slapend te houden. Maar namens werknemers is hierover bij verschillende rechters geprocedeerd. Daarbij werd aan de rechters gevraagd om een werkgever te verplichten het dienstverband te laten eindigen met betaling van een transitievergoeding.

Hoge Raad geeft werknemers gelijk

Over het al dan niet slapend mogen houden van een dienstverband zijn aan de Hoge Raad prejudiciële vragen (rechtsvraag van een rechter aan een hogere rechter over de uitleg van een bepaalde rechtsregel) gesteld. Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad antwoorden gegeven op deze vragen.

Volgens de uitspraak van de Hoge Raad brengt het goed werkgeverschap (in beginsel) met zich mee dat een werkgever het dienstverband niet slapend mag houden. Een werkgever is daarom nu op grond van goed werkgeverschap verplicht om in te stemmen met een voorstel van een werknemer tot beëindiging van het dienstverband.

Dit gebeurt onder toekenning van een transitievergoeding. Vooral ook omdat de Wet Compensatie Transitievergoeding per 1 april 2020 in werking treedt. Op grond van deze wet kan een werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen van het UWV. Het UWV compenseert de transitievergoeding, zoals deze zou zijn geweest per de datum einde wachttijd, de datum waarop een werknemer 104 weken ziek is.

Uiteraard kan een werkgever argumenten aanvoeren die maken dat het toch niet redelijk is om de werkgever te verplichten een dienstverband te laten eindigen. Werkgever moet een gerechtvaardigd belang hebben bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Denk daarbij aan de situatie waarin een werkgever aangeeft dat deze verwacht dat er binnen afzienbare tijd verbetering zal optreden in de gezondheidssituatie van de werknemer. Of omdat er binnen afzienbare tijd ander passend werk beschikbaar zal komen.

De transitievergoeding wordt per 1 januari 2020 lager

Tot 1 januari 2020 geldt er een speciale regeling voor werknemers met een dienstverband van langer dan 10 jaar, en voor werknemers van 50 jaar en ouder met een dienstverband van meer dan 10 jaar. Door het vervallen van deze regeling zullen de transitievergoedingen voor deze medewerkers na 1 januari 2020 lager zijn dan op dit moment nog het geval is.

Juridische hulp nodig?

Heb jij een slapend dienstverband en ben je verzekerd voor rechtsbijstand (module Werk & Inkomen)? Dan bekijken wij graag wat we op dit moment voor je kunnen betekenen. Ben je niet verzekerd voor rechtsbijstand of heb je de module Werk & Inkomen niet? Dan kun je via Rechtshulp on demand de hulp van onze juristen aanvragen.

Deel dit bericht