Ga naar inhoud

31 mei 2018

Gewijzigd: Bovag-voorwaarden bij aankoop van gebruikte auto

De voorwaarden van Bovag zijn aangepast. Heb je een probleem met een bij Bovag aangesloten autobedrijf? Ga dan eerst na of je bij de koop van je gebruikte auto ook garantie hebt gekocht.

Nu bij elk geschil met een Bovag-bedrijf naar De Geschillencommissie

Elk bij de Bovag aangesloten autobedrijf gebruikt de voorwaarden van Bovag. Op 1 mei 2018 zijn ze door de Bovag aangepast. Dit heeft gevolgen voor de garantie en de mogelijkheid geschillen aan De Geschillencommissie Voertuigen voor te leggen.

Zo kun je nu bij elk geschil met een Bovag-bedrijf bij De Geschillencommissie terecht. Tot 1 mei was dit bij een geschil over een tweedehands auto alleen mogelijk wanneer er recht op garantie bestond en daar niet van was afgezien. De procedure bij De Geschillencommissie is veel sneller en goedkoper dan bij de rechter en biedt nog meer voordelen.

Geen automatische garantie meer bij aankoop gebruikte auto

Tot 1 mei 2018 regelden de voorwaarden dat je automatisch 6 maanden garantie kreeg als je een gebruikte auto kocht bij een Bovag-bedrijf voor € 4.500 of meer. Wel kon in de overeenkomst uitdrukkelijk van garantie worden afgezien. Dat gebeurde in de praktijk vaak. Je kon een aanzienlijke korting krijgen door af te zien van garantie of je moest er extra voor betalen.

Zelfs bij jonge auto’s met weinig kilometers werd vaak afgezien van garantie. Kopers menen dat zij voldoende worden beschermd door de wettelijke regeling voor het geval dat wat is gekocht niet voldoet aan de overeenkomst. Wanneer de auto gebreken blijkt te vertonen kan de verkoper in bepaalde gevallen worden aangesproken. Omdat dit niet altijd mogelijk is, is het vaak toch verstandig garantie te hebben.

De Bovag heeft de garantieregeling in verband met deze ontwikkeling gewijzigd. Garantie moet nu uitdrukkelijk met de verkoper worden afgesproken. Dan bepalen de Bovag-voorwaarden wat de garantie inhoudt.

Hoe zit het met garantie op reparaties?

Bovag-bedrijven verlenen (nog steeds) automatisch garantie op reparaties aan auto’s. Geschillen daarover kunnen ook aan De Geschillencommissie worden voorgelegd.

Deel dit bericht