Ga naar inhoud

29 april 2020

Nadeelcompensatie voor schade door Lelystad Airport

Door het Luchthavenbesluit Lelystad kun je schade lijden. Bijvoorbeeld omdat de waarde van je woning daalt, vanwege het lawaai van vliegtuigen die voorbijvliegen. Lees wanneer je in aanmerking komt voor compensatie van de overheid.

Besluit over Lelystad Airport staat vast

In april 2014 hebben Schiphol Group en NV Luchthaven Lelystad (hierna: exploitant) de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verzocht om een luchthavenbesluit voor de luchthaven Lelystad.

Hierin is gevraagd om het volgende gebruik mogelijk te maken:

1. Voldoende ruimte voor het mogelijk maken van niet mainport gebonden vliegverkeer met narrow-body vliegtuigen

Dit noemt men ook wel groot luchtverkeer. Een narrow-body vliegtuig is een vliegtuig met een gangpad en twee rijen stoelen van twee of drie stoelen per rij. In dit geval zal het voornamelijk gaan om het type Boeing 737 en Airbus 320 Een mainport duidt het (inter)nationale belang van een vliegveld aan. Schiphol en Rotterdam Airport zijn voorbeelden van vliegvelden die wel een mainport zijn.

Uiteindelijk beoogt de exploitant jaarlijks circa 45.000 vliegtuigbewegingen grootluchtverkeer af te handelen inclusief vluchten voor onderhoud van de bedoelde vliegtuigen op de luchthaven. De exploitant wil op de luchthaven voorzieningen inrichten voorde afhandeling van met dit verkeersvolume gepaard gaande passagiersstromen en gaat daarbij uit van uiteindelijk 6,7 miljoen af te handelen passagiers.

2. Voldoende ruimte voor het op jaarbasis mogelijk maken van zakelijke vluchten

Dit noemt men ook wel general aviation of klein luchtverkeer. Het zal voornamelijk gaan om kleinere straalvliegtuigen, helikoptervluchten en vluchten met kleine (les-) vliegtuigen en een beperkt aantal vliegtuigbewegingen met deze toestellen voor onderhoud. De exploitant wil hiermee de in 2014 bestaande omvang van het klein luchtverkeer, van ongeveer 110.000 vliegtuigbewegingen, uiteindelijk terug te brengen tot circa 42.000 vliegtuigbewegingen.

Benodigde voorzieningen

Ten behoeve van dit gebruik heeft de exploitant ook verzocht om in het luchthavenbesluit de volgende voorzieningen mogelijk te maken:

  • Een startbaan met een operationele lengte van 2.400 meter/
  • Een landingsbaan meteen operationele lengte van 2.100 meter.
  • Een luchthavengebied met ruimte voor de hiervoor genoemde start- en landingsbaan, taxibanen, een nieuw platform, een nieuwe passagiersterminal, parkeerfaciliteiten en andere voor de gebruikers van belang zijnde faciliteiten.
  • Openstelling van de luchthaven tussen 6.00 uur en 23.00 uur met een extensieregeling tussen 23.00 uur en 24.00 uur.

De overheid heeft op 12 maart 2015 het besluit genomen en dat op 1 april 2015 ter inzage gelegd. Vanaf dat moment zijn termijnen gaan lopen. De meeste zijn ook verlopen, behalve de termijn voor nadeelcompensatie.

Lelystad Airport in gebruik voor vakantievluchten van Schiphol

Lelystad Airport zal, samen met Eindhoven Airport, vakantievluchten binnen Europa en bestemmingen rond de Middellandse Zee overnemen van Schiphol. Om overlast zoveel mogelijk te beperken en het luchtruim zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken, is het de bedoeling dat er rond 2023 een herindeling van het luchtruim gaat plaatsvinden.

Dit betekent wel dat Lelystad Airport verder zou kunnen groeien, van 10.000 naar 23.000 vluchten per jaar. Uiteindelijk kan dat zelfs worden uitgebreid naar 45.000 vluchten per jaar. Een dramatische toename. Dat kan mogelijk van invloed zijn op de waarde van jouw woning.

Mogelijke schade door lagere woningwaarde

Door het Luchthavenbesluit Lelystad kun je schade lijden. Bijvoorbeeld omdat de waarde van je woning daalt door het geluid van vliegtuigen die voorbijvliegen. In principe is het uitgangspunt dat dergelijke schade voor jouw rekening komt.

Toch kun je bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een vergoeding van deze schade. Dit wordt nadeelcompensatie genoemd. Op grond van artikel 8.56 lid 1 van de Wet luchtvaart kan een belanghebbende een verzoek indienen tot compensatie van schade door de komst van Lelystad Airport.

Kom ik in aanmerking voor nadeelcompensatie?

Niet iedereen komt in aanmerking voor compensatie. Om in aanmerking te kunnen komen, moet je belanghebbende zijn. Daarnaast ben je op grond van artikel 8.31 van de Wet Luchtvaart een legesbedrag verschuldigd van €300. Dit bedrag moet je betalen voor de behandeling van jouw verzoek. Dit ben je dus ook verschuldigd als je geen belanghebbende blijkt te zijn.

Wil je weten of je mogelijk in aanmerking komt voor nadeelcompensatie? Dan moet je in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van een direct (causaal) verband tussen de schade en het Luchthavenbesluit Lelystad.
  • De schade moet onevenredig zijn.
  • Je schade is minimaal € 500. Voor bedrijven geldt een minimaal schadebedrag van € 1.000.
  • Je hebt geen recht op nadeelcompensatie als je de schade had kunnen verwachten.
  • Je hebt ook geen recht op nadeelcompensatie als jouw schade ergens anders verzekerd is.

Meer informatie vind je in deze factsheet van de Rijksoverheid.

Dien jouw verzoek op tijd in

De termijn is gaan lopen op 1 april 2015. Dit betekent dat je vóór 1 april 2020 je verzoek tot nadeelcompensatie kunt indienen. Doe je dit niet en laat je de termijn verlopen? Dan is er sprake van verjaring en kun je geen compensatie meer aanvragen.

Verjaring stoppen
Gelukkig is het ook mogelijk om deze verjaring te stuiten. Hiermee stop je de verjaring per 1 april 2020 en gaat er opnieuw een termijn lopen van vijf jaar.

Ik wil een verzoek tot nadeelcompensatie indienen

De kans op nadeelcompensatie is helaas klein. Uit de praktijk blijkt dat compensatie ten aanzien van waardevermindering veroorzaakt door geluid van (overvliegende) vliegtuigen vaak niet wordt toegewezen.

Wil je toch een verzoek tot nadeelcompensatie indienen? Dan vind je hier op deze pagina van Rijkswaterstaat meer informatie over: Nadeelcompensatie en planschade. Je kunt hier ook terecht als je een verzoek voor jouw bedrijf wilt indienen.

Je kunt het formulier sturen naar:

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Afdeling BJV Projectadvisering
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Het formulier verstuur je het beste per aangetekende post.

Let op: het adres voor het aanvragen van compensatie is een ander adres dan voor het stoppen van de verjaringstermijn.

Deel dit bericht