Ga naar inhoud

7 april 2020

Op vakantie als je ziek bent, mag dat?

Ook als je (langdurig) ziek bent, heb je het recht om je vakantiedagen op te nemen. Onze juristen leggen uit hoe dit precies werkt en waar je rekening mee moet houden.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Elke werknemer bouwt vakantiedagen op. Dat geldt ook tijdens ziekte. Hoeveel vakantiedagen dat zijn, hangt af van de afspraken tussen de werkgever en werknemer.

Een werknemer maakt in ieder geval aanspraak op de zogenoemde wettelijke vakantiedagen. Elke werknemer heeft namelijk recht op 4 x het aantal werkdagen per week. Bij een fulltime dienstverband zijn dat dus (4 x 5 =) 20 vakantiedagen (of bijvoorbeeld 4 x 40 uren = 160 uren). Vaak bouwen werknemers meer vakantiedagen op. Die extra dagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Tijdens ziekte bouw je tenminste  wettelijke vakantiedagen op

Als je ziek bent, bouw je net als alle andere werknemers de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen op. Dit is alleen anders als in de cao of in jouw arbeidsovereenkomst is opgenomen dat tijdens ziekte geen bovenwettelijke dagen opgebouwd worden.

Geen vakantie mogelijk bij medische bezwaren

Als je tijdens jouw ziekte vakantie wil opnemen, moet dit uiteraard in overleg met je werkgever. Het kan zijn dat je werkgever de bedrijfsarts inschakelt. De bedrijfsarts kan dan onderzoeken of er medische bezwaren zijn tegen je vakantieplannen.

Stel, je bent ziek vanwege knieklachten. Dan zal een bedrijfsarts aangeven dat er medische bezwaren zijn tegen een skivakantie. Een zonvakantie zal de bedrijfsarts in dat geval echter geen probleem vinden.

Verrekening ziektedagen met (bovenwettelijke) vakantiedagen

Krijg je toestemming om op vakantie te gaan? Dan kan je werkgever jouw bovenwettelijke vakantiedagen inhouden op je vakantiedagensaldo. Dit mag alleen als:

  • in jouw arbeidsovereenkomst of in de cao is opgenomen dat je werkgever ziektedagen als vakantiedagen mag aanmerken.
  • wanneer hier niets over is opgenomen in je arbeidsovereenkomst of cao.
  • als je hebt ingestemd met de verrekening van de ziektedagen met de vakantiedagen.

Ik heb niet ingestemd met verrekening
Heb je niet ingestemd met de verrekening van de ziektedagen met de vakantiedagen? Dan mag je werkgever jouw vakantieverzoek afwijzen. Ook kan je werkgever proberen om achteraf toch nog een verrekening te bewerkstelligen.

De werkgever moet dan aannemelijk maken dat je wel hebt kunnen genieten van je vakantie. En dat het om die reden niet redelijk en billijk is om de vakantie niet te verrekenen met de bovenwettelijke vakantiedagen. Dit geldt alleen als je re-integratieverplichtingen had.

Met instemming van een werknemer kunnen ziektedagen ook verrekend worden met wettelijke vakantiedagen.

Volledige uitbetaling van vakantiedagen tijdens ziekte

Als je tijdens jouw ziekteperiode vakantiedagen opneemt, dan krijg je deze dagen tegen 100% loonwaarde uitbetaald. Dat geldt ook als het loon tijdens je ziekte minder dan 100% bedraagt.

Wettelijke vakantiedagen kunnen vervallen

Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar waarin je de dagen heeft opgebouwd. Dat betekent dat de wettelijke vakantiedagen die je over 2019 toegekend gekregen hebt, per 1 juli 2020 vervallen.

Wel geldt er een uitzondering: als je redelijkerwijs niet in staat bent geweest om je vakantiedagen op te nemen, geldt deze vervaltermijn van zes maanden niet.  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je volledig arbeidsongeschikt bent, en daarbij ook volledig vrijgesteld was van je verplichting om te re-integreren.

Daarnaast zullen rechters ook steeds meer kijken of een werkgever wel een actieve rol heeft gespeeld:

  • Heeft je werkgever ervoor gezorgd dat je de mogelijkheid had om je vakantiedagen daadwerkelijk op te nemen?
  • Heeft je werkgever je er op enig moment op gewezen dat je vakantiedagen zullen komen te vervallen?

Deze punten kunnen er voor een rechter aan bijdragen om te besluiten dat de vakantiedagen na een half jaar niet vervallen.

Kortom: als er geen medische bezwaren tegen jouw vakantie zijn, kun je op vakantie gaan. In de meeste gevallen zullen hiervoor vakantiedagen ingehouden worden op jouw vakantiedagensaldo. Neem je de wettelijke vakantiedagen niet tijdig op, dan zullen deze na een half jaar vervallen. Behalve als er sprake is van een uitzondering.

Deel dit bericht