Ga naar inhoud

29 april 2020

Tijdelijke verlenging rijbewijs 75-plusser

Hiervoor heeft u een gezondheidsverklaring nodig van het CBR. U heeft van het CBR een ontvangstbevestiging van uw gezondheidsverklaring ontvangen. U heeft echter nog steeds geen uitsluitsel over de verlenging van uw rijbewijs.

U heeft bij het CBR een aanvraag ingediend voor de verlenging van uw rijbewijs
Hiervoor heeft u een gezondheidsverklaring nodig van het CBR. U heeft van het CBR een ontvangstbevestiging van uw gezondheidsverklaring ontvangen. U heeft echter nog steeds geen uitsluitsel over de verlenging van uw rijbewijs.

Het CBR moet normaal gesproken binnen vier weken na ontvangst een besluit nemen
Wanneer het CBR heeft opgelegd dat u zich eerst moet laten keuren of een onderzoek moet ondergaan, geldt een beslistermijn van maximaal vier weken. Deze termijn gaat lopen na ontvangst van de bevindingen van een arts of deskundige. Dit betekent dat het CBR dus binnen vier weken na ontvangst van een rapport of verklaring een besluit moet nemen over uw rijgeschiktheid. In sommige gevallen heeft het CBR meer informatie nodig. Ook hierover moeten zij u dan informeren.

Mag u als 75-plusser tijdelijk blijven rijden? Dan mag dit alleen in Nederland
Het kabinet heeft besloten dat een categorie 75-plussers vanaf 1 december 2019 tijdelijk mogen blijven rijden met een verlopen rijbewijs. Dit mag echter alleen in Nederland. Met dit besluit is ook het beslistermijn met betrekking tot uw rijbewijs verlengd. Deze periode is nu 18 maanden vanaf het moment dat uw verklaring is ontvangen. Dit is na te lezen in het nieuwe artikel 103a Reglement rijbewijzen. Dit is een aanzienlijke verlenging. Zeker gezien de vier weken die het CBR normaal gesproken heeft. Dit betekent helaas dat er geen juridische mogelijkheden zijn om u verder te helpen.

Op de website van het CBR kunt u zelf de status van uw dossier volgen
Op dit moment kunt u alleen een besluit van het CBR afwachten. Via deze website kunt u de status van uw dossier bij het CBR blijven volgen. Staat hier dat u geschikt bent verklaard? Dan kunt u uw rijbewijs bij het gemeentehuis aanvragen. Aanvraag van uw rijbewijs kan eventueel met spoed. Indien gewenst kunt u dit bij het gemeentehuis aangeven. Aan een spoedaanvraag zijn wel extra kosten verbonden. Die worden onder voorwaarden door het CBR vergoedt. Voor het aanvragen van het rijbewijs hoeft u niet eerst op de brief van het CBR te wachten. De brief ontvangt u meestal enkele dagen nadat in uw account bij het CBR te zien is dat u geschikt bent verklaard.

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de kosten voor een spoedaanvraag? Dat hangt af van bepaalde voorwaarden
Zo moet u uw gezondheidsverklaring meer dan een maand voor het verlopen van uw rijbewijs hebben toegestuurd aan het CBR. Daarnaast moet het CBR 7 dagen, of minder dan 7 dagen, voor het verlopen van uw rijbewijs een besluit hebben genomen over uw rijbewijs. Meer informatie hierover leest u op de website van het CBR.

Het indienen van een aanvraag voor vergoeding van de kosten van een spoedaanvraag
Dit kan via een contactformulier op de website van het CBR. Klik hiervoor op deze link. Het contactformulier vindt u onderaan de pagina.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering bij Univé en wilt u toch advies of bijstand?
Dan kunt u contact opnemen met het Juridisch Advies Centrum van Univé Rechtshulp. U kunt telefonisch contact opnemen via 0592 – 382 501. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 19:00 en op zaterdag van 8:30 tot 13:00. U kunt uw zaak ook digitaal melden via deze link of door een e-mail te sturen naar rechtshulp@unive.nl onder vermelding van uw polisnummer.

Deel dit bericht