Ga naar inhoud

27 mei 2020

Vakantie regelen met je werkgever

Vrouw op vakantie met de caravan

We willen allemaal zo nu en dan met vakantie. Maar hoe zit dat dan met het werk? Is je werkgever bijvoorbeeld altijd verplicht om je vakantie goed te keuren? En wat als je je vakantie wil intrekken?

Vakantie geboekt, maar niet goedgekeurd door werkgever

Misschien heb je je zomervakantie al geboekt, maar mag je van jouw werkgever in die periode niet op vakantie. Welke regels gelden er dan?

In de wet zijn meerdere bepalingen over het aanvragen en opnemen van vakantiedagen terug te vinden. Het uitgangspunt is dat jouw werkgever je elk jaar in de gelegenheid moet stellen om vakantie op te nemen. Je bepaalt zelf welke dagen je graag vrij wilt hebben, en vraagt daarvoor vakantie aan.

Je werkgever moet deze vakantieaanvraag goedkeuren. Behalve als je werkgever een goede ('gewichtige') reden heeft om dit niet te doen. Heeft je vakantie bijvoorbeeld ernstige gevolgen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering? Dan hoeft je werkgever jouw verzoek tot vakantie niet goed te keuren. Denk aan een situatie waarin je directe collega in dezelfde periode vakantie heeft, en waarbij waarneming een probleem wordt.

Je werkgever moet binnen twee weken na jouw schriftelijke aanvraag van je vakantie, aangeven wat de gewichtige reden voor het weigeren van de aanvraag is. Doet je werkgever dat niet, dan staat jouw vakantie vast zoals je die wenste.

Werkgever trekt goedkeuring van je vakantie in

Het kan ook zijn dat je vakantiedagen al waren goedgekeurd, maar dat je werkgever daar nu op terug wil komen. Dat is helemaal vervelend als je je vakantie al geboekt hebt.

In de wet staat dat een werkgever, na overleg met jou, een vastgestelde vakantie toch weer kan wijzigen. Er moet dan wel sprake zijn van een gewichtige reden. Denk bijvoorbeeld aan plotselinge drukte in het bedrijf door een spoedorder, of door ziekte van de collega die jou zou vervangen.

Belangrijk is hierbij wel dat je werkgever de schade, die jij hebt als gevolg van het intrekken van de geplande vakantie, moet vergoeden. Dan zal het vaak gaan om annuleringskosten, maar eventueel ook om immateriële schade. Je moet er wel zelf voor zorgen dat de schade zoveel mogelijk beperkt blijft.

Je wilt een goedgekeurde vakantie intrekken

Werd je vakantie goedgekeurd, maar wil je deze nu intrekken? Bijvoorbeeld omdat je door persoonlijke omstandigheden eigenlijk niet weg kunt? Of omdat er in het land van bestemming bepaalde maatregelen gelden? In de wet is het uitgangspunt dat een werknemer een vastgestelde vakantie moet opnemen.

Als je je vakantie wil intrekken, ga dan in overleg met je werkgever. En kijk of er een oplossing is die voor jullie beiden werkt. Je werkgever moet in principe meewerken als je je vakantie wil intrekken. Behalve als er sprake is van zwaarwegende omstandigheden.

Deel dit bericht