Ga naar inhoud

Ik hoor veel over gedragscodes. Hoe zit dat?

Voor de afwikkeling van letselschade bestaat de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). In de GBL staan afspraken en gedragsregels die ervoor zorgen dat deze afwikkeling goed gaat. Als slachtoffer sta jij hierin centraal.

In de GBL staat ook de Medische Paragraaf. Deze is bedoeld om het medisch beoordelingstraject soepel te laten verlopen. Univé Rechtshulp werkt volgens de GBL en de Medische Paragraaf.

Als jouw zaak over een medische fout gaat, dan is de GOMA van toepassing. In deze gedragscode staan adviezen om de behandeling van je dossier en de openheid over medische fouten te verbeteren.

Wil je meer weten over de GBL en GOMA? Ga dan naar de website van De Letselschade Raad of vraag jouw rechtshulpverlener om uitleg.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?