Ga naar inhoud

Wanneer is er verjaring? En hoe kan ik dit stoppen?

Letsel kan op allerlei verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door een verkeersongeval, een ongeluk op je werk, of een medische fout. Als je hierdoor schade hebt, dan heet dat letselschade.

Is iemand anders aansprakelijk voor jouw letselschade? Dan heb je recht op een schadevergoeding. Om de vergoeding te krijgen, moet je de veroorzaker van de schade aansprakelijk stellen. Doe dit zo snel mogelijk. Letselschade kan namelijk verjaren. Dat betekent dat je na een bepaalde periode (de 'verjaringstermijn') geen schadevergoeding meer kunt krijgen.

In de meeste gevallen is de termijn van verjaring vijf jaar. Vanaf het moment dat je weet wie je schade heeft veroorzaakt, heb je dus vijf jaar de tijd om een schadevergoeding te vragen.

Soms is er een andere termijn van verjaring

Hou er rekening mee dat in sommige situaties een andere termijn van verjaring kan gelden. Bijvoorbeeld als:

  • je jonger dan 18 jaar bent. De verjaringstermijn gaat dan in vanaf de dag dat je 18 jaar wordt.
  • als je in het verkeer schade hebt gekregen door een motorvoertuig. Zoals een auto, motor, brommer of scooter. Je hebt drie jaar om de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk te stellen. En je hebt vijf jaar om de veroorzaker van je schade persoonlijk aansprakelijk te stellen.

Verjaring stoppen

Om te voorkomen dat jouw zaak verjaart, kun je de verjaringstermijn 'stuiten'. Dat is een juridische term voor het stoppen van de verjaring.

Je doet dit door de veroorzaker van de schade, of diens verzekeraar, een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen. In je brief zet je dat je de verjaring wil stuiten en dat je jouw recht op schadevergoeding wilt behouden. Er begint dan een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Het maakt niet uit hoeveel keer je de verjaring stopt. Volgens de Nederlandse wet kun je dit onbeperkt blijven doen. Wel is het belangrijk dat je de verjaring stopt op een manier die klopt en geldig is. Onze juristen helpen je hier graag bij.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?