Ga naar inhoud

Bouw ik ook vakantiedagen op als ik ziek ben?

Ja, ook tijdens ziekte blijf je gewoon wettelijke vakantiedagen opbouwen. Je hebt dus recht op net zoveel vakantiedagen als een collega die niet ziek is.

Of je tijdens ziekte ook bovenwettelijke vakantieuren opbouwt, staat in jouw arbeidsovereenkomst of cao.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?