Ga naar inhoud

Geldt er bij mijn ontslag een opzegtermijn?

Ja. Als je werkgever jouw arbeidsovereenkomst wil opzeggen, dan moet die rekening houden met de opzegtermijn. Hoelang de opzegtermijn is, hangt af van hoelang je in dienst bent.

Er is een wettelijke opzegtermijn. Maar het kan zijn dat er een andere opzegtermijn staat in jouw arbeidsovereenkomst of cao. Als dat zo is, dan geldt die opzegtermijn.

  • Ontslag loopt via kantonrechter: de rechter bepaalt op welke datum je arbeidsovereenkomst stopt. De rechter houdt rekening met de opzegtermijn.
  • Ontslag loopt via UWV: jouw werkgever moet de arbeidsovereenkomst nog schriftelijk opzeggen en hierbij rekening houden met de opzegtermijn.

Als je ontslag via het UWV of de kantonrechter loopt, dan wordt de duur van de procedure afgetrokken van de duur van de opzegtermijn. Wel moet er minimaal één maand opzegtermijn overblijven.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?