Ga naar inhoud

Mijn werkgever en ik zijn het eens over mijn ontslag. Heb ik recht op een transitievergoeding?

Als je het met elkaar eens bent, dan heet dat een beëindiging met wederzijds goedvinden. Je hebt dan meestal geen recht op een vergoeding. Maar de werkgever kan je toch nog een vergoeding aanbieden.

Volgt je werkgever een ontbindingsprocedure of een procedure via het UWV? Dan kun je in bepaalde gevallen wél recht hebben op een transitievergoeding.

Als je werkgever jou geen vergoeding biedt, kan het daarom soms verstandig zijn om de vaststellingsovereenkomst niet te ondertekenen. Jouw rechtshulpverlener kan je hier persoonlijk advies over geven.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?