Ga naar inhoud

Hoe zit het met de uitbetaling van vakantiedagen?

Ga je als werknemer uit dienst? Dan heb je recht op de uitbetaling van al jouw opgebouwde vakantiedagen die nog over zijn. Je werkgever is verplicht om je vakantiedagen goed bij te houden in de administratie. Daarin moet staan hoeveel vakantiedagen je nog over hebt.

Het kan zijn dat je werkgever het niet eens is met het aantal vakantiedagen dat jij wilt laten uitbetalen. Dit komt vaak doordat vakantiedagen alleen voor een bepaalde periode geldig zijn. Als ze niet meer geldig zijn, dan heet dat verjaring. 

Wettelijke vakantiedagen zijn de dagen waarop je altijd recht hebt, wat jouw arbeidsovereenkomst ook is. Deze vakantiedagen zijn meestal zes maanden geldig. Wettelijke vakantiedagen over 2023 zijn dus geldig tot en met 1 juli 2024.

Je kunt ook nog bovenwettelijke vakantiedagen hebben. Dat zijn de 'extra' vakantiedagen die veel werkgevers geven. Deze zijn vijf jaar geldig.

Soms geldt er een uitzondering op de periode van verjaring. Bijvoorbeeld als je jouw vakantiedagen niet kon gebruiken door ziekte. Of doordat er niet genoeg personeel was.

In zo'n situatie raden we je aan om juridische hulp te vragen van een specialist in het arbeidsrecht. Deze kan goed voor je berekenen op hoeveel vakantiedagen je recht hebt. Ook kan de specialist in gesprek gaan met je werkgever om jouw gelijk te halen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?