Ga naar inhoud

Ik ben het oneens met mijn ontslag via het UWV, hoe nu verder?

We gaan ervan uit dat je niet op staande voet bent ontslagen. Je werkgever mag je ontslaan via het UWV. Maar alleen als het gaat om ontslag door ‘bedrijfseconomische redenen’.

Dit proces gaat zo:

  • Je werkgever stuurt een verzoek tot ontslag naar het UWV. De werkgever moet de reden voor ontslag goed uitleggen. Zo kan het UWV onderzoeken of deze reden geldig is.

  • Het UWV stuurt de aanvraag voor ontslag automatisch naar je door. Ook krijg je een vragenlijst. Daarop kun je laten weten of je bezwaar maakt tegen het ontslag. Je bezwaar kan bijvoorbeeld zijn dat het afspiegelingsbeginsel niet goed is gebruikt.

  • Het UWV beoordeelt alle redenen van jou en je werkgever. Daarna neemt het UWV een besluit.

  • Geeft het UWV toestemming voor jouw ontslag? Dan moet je werkgever je binnen een bepaalde tijd ontslaan, daarna is de toestemming niet meer geldig.

Opzegtermijn van werkgever

Bij het opzeggen van je arbeidsovereenkomst moet je werkgever zich houden aan de opzegtermijn. Hoe lang deze opzegtermijn is, staat vaak in je arbeidsovereenkomst of cao. Is dat niet zo? Dan gaat het volgens de wet. De opzegtermijn hangt dan af van hoelang je in dienst bent geweest.

Je werkgever mag de tijd voor het UWV-proces aftrekken van de opzegtermijn. Wel moet er minimaal één maand opzegtermijn overblijven.

Uitkering en ontslagvergoeding

Je moet je zo snel mogelijk inschrijven als werkzoekende bij het UWV en een WW-uitkering aanvragen. Is je arbeidsovereenkomst gestopt door de werkgever? Dan heb je ook recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding).

Niet eens met besluit van het UWV

Ben je het oneens met de toestemming van het UWV? Dan kun je bezwaar maken bij de kantonrechter. Ben je het oneens met de uitspraak van de kantonrechter? Dan kun je naar het gerechtshof. En als je het oneens bent met die uitspraak, dan is een procedure bij de Hoge Raad nog mogelijk.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?