Ga naar inhoud

Ik zit nog in mijn proeftijd. Kan ik dan ontslagen worden?

Ja, dat kan. Er geldt geen opzegtermijn. Kijk wel goed of jouw proeftijd nog geldig is. De proeftijd moet schriftelijk afgesproken zijn. En voor jou én je werkgever gelijk zijn.

Ook moet de proeftijd een kloppende duur hebben. Of de duur klopt, hangt af van de arbeidsovereenkomst die je hebt:

Overeenkomst voor onbepaalde tijd

  • Proeftijd duurt maximaal twee maanden.

Overeenkomst voor bepaalde tijd

  • Contract duurt korter dan zes maanden: er mag helemaal geen proeftijd zijn.
  • Contract duurt langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar: maximaal één maand, behalve als er in je cao iets anders staat.
  • Contract duurt twee jaar of langer: maximaal twee maanden.
  • Contract heeft geen kalenderdatum: maximaal één maand, behalve als er in je cao iets anders staat.

Je proeftijd kan dus nooit langer zijn dan twee maanden.

Je proeftijd is niet geldig als:

  • je werkgever zomaar een proeftijd van drie maanden met je afgesproken heeft.

  • je bij je werkgever een tweede contract voor dezelfde taken krijgt. De werkgever heeft namelijk al kunnen bepalen of je geschikt bent voor de functie.

  • je van uitzendwerk naar loondienst gaat en dezelfde taken gaat doen.

In deze gevallen is er dus geen proeftijd waarin je ontslagen mag worden. Je werkgever moet jouw ontslag daarom regelen op een andere manier. Bijvoorbeeld via een procedure bij de kantonrechter of het UWV.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?