Ga naar inhoud

Krijg ik 100% doorbetaald bij zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of kortdurend zorgverlof?

Dat kan, maar hoeft niet.

Bij zwangerschapsverlof en bevallingsverlof betaalt het UWV de uitkering meestal aan jouw werkgever. Vaak betaalt het UWV 100% van je inkomen uit, maar er is een maximale grens. Als je inkomen hoog is, kan het dus gebeuren dat je geen 100% krijgt van het UWV.

Je werkgever is wel verplicht om jouw complete loon door te betalen. Als het UWV alleen een deel van je inkomen betaalt, dan moet je werkgever dit deel dus aanvullen tot jij 100% van jouw loon hebt.

Bij kortdurend zorgverlof hoeft de werkgever meestal maar 70% van je loon door te betalen. Maar in jouw arbeidsovereenkomst of cao kan er staan dat je toch 100% krijgt.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?