Ga naar inhoud

Wanneer hoeft een werkgever geen transitievergoeding te betalen?

Er zijn allerlei situaties waarin je werkgever geen transitievergoeding hoeft te geven. Bijvoorbeeld als:

  • jij en je werkgever het eens zijn over jouw ontslag ('beëindiging met wederzijds goedvinden').
  • je iets hebt gedaan wat niet acceptabel is voor je werkgever ('ernstig verwijtbaar handelen' of 'ernstig nalaten'). Zoals diefstal of geweld op de werkvloer.
  • je de arbeidsovereenkomst zelf opzegt. Behalve als dit komt doordat je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten.
  • jouw werkgever belooft dat je binnen zes maanden weer mag komen werken.
  • er in jouw cao of sociaal plan een andere vergoeding staat.
  • je op het moment dat de arbeidsovereenkomst stopt nog geen 18 jaar bent en gemiddeld minder dan twaalf uur per week werkt;
  • je uit dienst gaat op of na jouw AOW-leeftijd. Of een andere leeftijd waarop jij recht hebt op pensioen.
  • je werkgever failliet is verklaard, uitstel van betaling heeft of de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) gebruikt.

Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden heb eigenlijk geen recht op een vergoeding. Maar de werkgever kan je toch nog een vergoeding aanbieden.

Volgt je werkgever een ontbindingsprocedure of een procedure via het UWV? Dan kun je in bepaalde gevallen wél recht hebben op een transitievergoeding.

Als je werkgever jou geen vergoeding biedt, kan het daarom soms verstandig zijn om de vaststellingsovereenkomst niet te ondertekenen. Jouw rechtshulpverlener kan je hier persoonlijk advies over geven.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?