Ga naar inhoud

Wanneer is verlof betaald of onbetaald?

In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) staat bij welk soort verlof je wel of niet betaald krijgt.

  • Bij vakantiedagen en kraamverlof: jouw werkgever betaalt je altijd door.
  • Bij zwangerschapsverlofbevallingsverlof en adoptieverlof: het UWV betaalt je altijd door. Je krijgt dus geen inkomen van je werkgever.
  • Bij kortdurend zorgverlof: jouw werkgever moet je minimaal 70% van jouw loon blijven betalen.
  • Bij calamiteitenverlof: bij een calamiteit (onverwachte noodsituatie) heb je recht op calamiteitenverlof van je werkgever. Dat is betaald verlof om het probleem op te lossen. Daarom duurt het maar kort, van een paar uur tot een paar dagen. Er kan in je arbeidsovereenkomst of cao staan dat het calamiteitenverlof wordt afgetrokken van jouw bovenwettelijke vakantiedagen.
  • Bij andere soorten verlof (zoals langdurend zorgverlof of ouderschapsverlof): meestal krijg je niet doorbetaald, maar in jouw arbeidsovereenkomst of cao kunnen andere afspraken staan. Als dat zo is, dan gelden die afspraken.
Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?