Ga naar inhoud

Wat is een geldige reden voor ontslag?

Je werkgever mag je alleen ontslaan om een reden die geldig is volgens de wet.

Voorbeelden van geldige redenen

 • Bedrijfseconomische redenen. Bijvoorbeeld omdat het slecht gaat met het bedrijf. Of omdat het bedrijf moet reorganiseren.

 • Je doet je werk niet goed of niet goed genoeg (‘slecht functioneren’).

 • Het bedrijf gaat failliet.

 • Je bent langer dan twee jaar arbeidsongeschikt.

Redenen die niet geldig zijn

 • jouw godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of handicap;

 • ziekte of arbeidsongeschiktheid (tijdens de eerste twee jaar);

 • jouw zwangerschap of bevallingsverlof;

 • dienstplicht uitvoeren in het land waar je vandaan komt;

 • ouderschapsverlof opnemen;

 • lid zijn van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;

 • lid zijn van een politieke organisatie of vakbond;

 • werken als functionaris van de Wet Bescherming Persoonsgegevens of als deskundig werknemer van de Arbeidsomstandighedenwet.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?