Ga naar inhoud

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Als je akkoord gaat met jouw ontslag, dan heet dat ontslag met wederzijds goedvinden. In deze situatie teken je een vaststellingsovereenkomst. Het UWV speelt hier geen rol in.

Vaststellingsovereenkomst

Uit de vaststellingsovereenkomst moet in ieder geval blijken dat: 

  • jouw werkgever de eerste stap heeft gezet naar het stoppen van jouw dienstverband;

  • je geen dringende reden hebt gegeven om het dienstverband te stoppen;

  • én het stoppen van het dienstverband niet jouw schuld is.

Juridische check

Het is verstandig om de vaststellingsovereenkomst met een jurist te bespreken. Anders loop je het risico dat je ‘verwijtbaar werkloos’ wordt. Dat betekent dat het ontslag jouw schuld is. Je krijgt dan geen WW-uitkering.

WW-uitkering start na opzegtermijn

Heeft het UWV je laten weten dat je een WW-uitkering krijgt? Hou er dan rekening mee dat je de uitkering pas krijgt na een opzegtermijn. Deze is gelijk aan de opzegtermijn van je werkgever. Over de periode van de opzegtermijn krijg je dus geen WW-uitkering.

Kreeg je jouw salaris maandelijks? Dan start de opzegtermijn op de eerste dag van de maand, volgende op de maand waarin de vaststellingsovereenkomst is getekend. Controleer daarom of de vaststellingsovereenkomst rekening houdt met de opzegtermijn van je werkgever. Anders zit je tijdens de opzegtermijn zonder inkomen, totdat je recht hebt op de WW-uitkering.

Voorbeeld 1
De opzegtermijn van je werkgever is twee maanden. Jij en de werkgever ondertekenen de vaststellingsovereenkomst op 15 april. Het dienstverband stopt op 1 mei. Als je recht hebt op een WW-uitkering, dan kun je die vanaf 1 juli krijgen. Je hebt dus twee maanden geen inkomen. 

Voorbeeld 2
De opzegtermijn van je werkgever is twee maanden. Jij en de werkgever ondertekenen de vaststellingsovereenkomst op 15 april. Het dienstverband stopt op 1 juli. Als je recht hebt op een WW-uitkering, dan kun je die vanaf 1 juli krijgen. Dus op de eerste dag dat je werkloos bent.

Bedenktijd bij vaststellingsovereenkomst

Heb je je bedacht na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst? Dan mag je binnen veertien dagen jouw akkoord terugnemen. Je hoeft niet te vertellen waarom je je akkoord wilt terugnemen. Staat er in de vaststellingsovereenkomst niets over de mogelijkheid om jouw akkoord terug te nemen? Dan heb je drie weken bedenktijd. 

Deze bedenktijd is er sinds 1 juli 2015.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?