Ga naar inhoud

Ik heb minder woonplezier en krijg daar een schadevergoeding voor. Heeft dit invloed op de mogelijke vergoeding voor de verminderde waarde van mijn woning?

Ja, dat kan invloed hebben. De rechter zegt dat de ene vergoeding mogelijk helemaal of voor een deel van de andere wordt afgetrokken. De precieze berekening is nu nog niet duidelijk.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?