Ga naar inhoud

Ik heb geestelijk letsel door een aardbeving. Kan ik daar een schadevergoeding voor eisen?

Een aardbeving kan niet alleen leiden tot minder woonplezier, maar ook tot psychische klachten. Zoals angst, stress en PTSS. Bij geestelijke klachten heb je mogelijk recht op smartengeld. Dat is een schadevergoeding.

Je kunt smartengeld eisen onder twee voorwaarden:

  1. Je woont in het Groningerveld. Hier voelen bewoners regelmatig aardbevingen en is er schade aan woningen ontstaan.

  2. Je moet kunnen bewijzen dat je psychische klachten hebt. Het is daarom belangrijk dat je je klachten hebt besproken met een psycholoog of psychiater.

Het is nog niet duidelijk wat de voorwaarden zijn voor bewoners van gemeenten die grenzen aan het Groningerveld.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?