Ga naar inhoud

Is een verkoper aansprakelijk voor verborgen gebreken?

Dat hangt af van wat er staat in de koopovereenkomst die jij en de koper of verkoper hebben ondertekend. In een standaard (NVM-)koopovereenkomst staat dat wanneer iemand een huis koopt, diegene het huis krijgt zoals het op dat moment is. Dat betekent dat de verkoper de woning met mogelijke gebreken verkocht heeft.

Als de woning gebreken blijkt te hebben, dan moet de koper dat dus bijna altijd zelf oplossen. Maar: gaat het om een ernstig gebrek dat niet te zien is? Dan kan de verkoper toch nog aansprakelijk zijn.

Dat is bijvoorbeeld zo als de woning niet meer normaal gebruikt kan worden door het gebrek. Of als een verkoper wist van een ernstig gebrek, maar dit niet heeft gemeld aan de koper.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?