Ga naar inhoud

Wat is een verborgen gebrek?

Een gebrek is een ernstig probleem in je woning, dat grote gevolgen heeft voor je woonplezier. Mogelijk ontdek je pas na de koop dat je nieuwe huis een gebrek heeft. Dit heet dan een verborgen gebrek.

We spreken van een verborgen gebrek als:

  1. het gebrek bij de koop niet te zien was;

  2. het gebrek niet door de verkoper is gemeld én;

  3. het een ernstig gebrek is.

Een ernstig gebrek betekent dat de woning niet normaal gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld door problemen met de fundering of vervuiling door losse asbest.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?