Ga naar inhoud

Wat is een erfenis beneficiair aanvaarden?

Dit betekent dat je de erfenis alleen accepteert als dat voordelig voor je is. Je kunt hiervoor kiezen als je niet zeker weet of de erflater schulden heeft.

Als je een huis erft, kan het bijvoorbeeld zijn dat de hypotheekschuld hoger is dan de verwachte verkoopopbrengst van het huis.

In dat geval is beneficiair aanvaarden veiliger dan zuiver aanvaarden. Je hoeft dan namelijk niet zelf te betalen voor de schulden van de overledene.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?